Esfarjan

معرفی مکانهای گردشگری روستا

دراطراف روستا چشمه های کوچک و بزرگی وجود دارد که بسته به بارش های زمستانه درطول سال کم وبیش دارای اب هستند و همین امرباعث گردیده که برکه های کوچکی با تعدادی درختهای سرسبز  وجود داشته باشد که میتواند جای مناسبی برای گذراندن ساعاتی ازاوقات علاقمندان به طبیعت باشد که برای اشنایی علاقمندان این نقاط باتصاویر تهیه شده معرفی می گردد البته لازم به ذکر است که جاده منتهی به این اماکن همه خاکی بوده و وسیله نقلیه مناسب می خواهد البته امیدواریم کسانی که به این مکان ها برای گردش می روند از دوستداران محیط زیست بوده و با حضور خود موجب الودگی اینگونه محیط های زیبا نشده وبه طبیعت اطراف خوداسیب نرسانند  برای عکسهای این بخش شرحی درنظر گرفته نشده علاقمندان به طبیعت بااندکی جستجو در اطراف و اکناف روستا میتوانند خود این اماکن زیبا راپیدا کنند وازطبیعت ان لذت ببرند

********************************************************

تعدادی از تصاویر این بخش توسط اقای اکبر محمد زمانی عکاس با ذوق دراختیارسایت قرار گرفته که جای دارد اززحمات ایشان جهت همکاری تشکر وقدردانی شود

   

 

   

 

   

 

   

تصاویرقلعه قدیمی مرشدآباد درجنوب شرقی روستا

   

 

   

 

   

 

   

 

    

    

     

   

   

   

  

  

 

Copyright  2007  Esfarjan.ir  All Rights Reserved.